جیب :: سیستم حسابداری شخصی

 شرکت پویاسازان

آگهی جذب نيرو در شرکت نفت ستاره خلیج فارس

چاپپي دي اف
آگهی جذب نيرو در شرکت نفت ستاره خلیج فارس (مرحله اول)
شركت نفت ستاره خليج فارس در نظر دارد به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز خود در واحدهاي مختلف عملياتي و ستادي در استان هرمزگان - بندرعباس در مرحله اول تعداد 200 نفر از داوطلبان واجد شرايط را در مقاطع تحصيلي كارداني، كارشناسي و بالاتر را از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه فني/تخصصي، انجام معاينات طب صنعتي و گزينش به صورت قرارداد مدت معين طبق ضوابط قانون كار (بيمه تامين اجتماعي) دعوت به همكاري نمايد.
برای اطلاع از ضوابط و رشته های شغلی مورد نیاز به متن آگهی مراجعه شود
داوطلبان مي‌توانند درصورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر درخصوص شركت نفت ستاره خليج فارس به سايت شركت به آدرسwww.pgsoc.ir و براي اطلاعات مرتبط به آزمون به سايت ثبت نام مراجعه و يا در ساعات اداري منحصراً با شماره تلفن 0761-3553363 (دانشگاه هرمزگان) تماس حاصل نمايند.

شركت نفت ستاره خليج فارس

آخرين ويرايش : دوشنبه ، 2 دی 1392 ، 19:10